Ruszył nabór wniosków do programów grantowych Fundacji Totalizatora Sportowego !

9 kwietnia 2024

Fundacja Totalizatora Sportowego rozpoczęła nabór wniosków o granty w ramach drugiej edycji programów „Odpowiedzialni społecznie”, „Z kobietami-patriotkami” oraz „Polska dziś i jutro”. Nabory wniosków trwają do 31 grudnia 2024 r. lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków.

Odpowiedzialni społecznie
Program skierowany jest do jednostek, organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację zadań społecznych związanych m.in. z integracją, dobroczynnością, wzmacnianiem wspólnot i społeczności lokalnych oraz działaniami humanitarnymi. Z uwagi na wojnę toczącą się na Ukrainie organizatorzy zwracają szczególną uwagę na działania ukierunkowane na pomoc uchodźcom i innym ofiarom trwającego konfliktu.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie Fundacji Totalizatora Sportowego.

Opis programu na naszej stronie znajduje się TUTAJ.

Z kobietami-patriotkami
Promocja polskiej historii jest jednym z celów statutowych Fundacji. Działania podejmowane w ramach jej celów statutowych mają kształtować i wzmacniać postawy patriotyczne a także wspierać inicjatywy przypominające o wydarzeniach i postaciach, które ukształtowały przez stulecia nasz naród.

Celem programu jest zwrócenie uwagi na szczególną rolę, jaką w naszej bogatej, często trudnej historii odegrały Polki-Patriotki.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie Fundacji Totalizatora Sportowego.

Opis programu na naszej stronie znajduje się TUTAJ.

Polska dziś i jutro
„Polska dziś i jutro” jest trzecim z programów grantowych realizowanych w 2024 roku przez Fundację Totalizatora Sportowego. Program ma na celu promowanie polskiej kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie Fundacji Totalizatora Sportowego.

Opis programu na naszej stronie znajduje się TUTAJ.