Spółdzielnia Socjalna „Komunalni”

9 marca 2022

Adres siedziby: Fabianki 87B, 87-811 Fabianki

Spółdzielnia Socjalna „Komunalni” powstała w kwietniu 2021 rok z inicjatywy Gminy Fabianki oraz Stowarzyszenia „Otwarte Serca”.
Spółdzielnia zajmuje się realizacja usług komunalnych na terenie Gminy Fabianki. W zakresie prac podmiotu znajdują się między innymi:
-bieżąca naprawa, odśnieżanie, oczyszczanie dróg gminnych,
– wykonywanie drobnych prac remontowych
– wywóz nieczystości komunalnych.