Spółdzielnia Socjalna „Recycling”

9 marca 2022

Adres siedziby: Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz

Spółdzielnia Socjalna „Recykling” funkcjonuje od 2020roku, realizuje zlecenia samorządu lokalnego w zakresie wywozu ścieków komunalnych oraz wywozem nieczystości