Spółdzielnia Socjalna „Wigor”

9 marca 2022

Adres siedziby: Żalinowo 7, 88-101 Żalinowo
www.wigor.net.pl

Spółdzielnia Socjalna „Wigor” powstała w 2017 roku z inicjatywy Gminy Inowrocław oraz Gminy Dąbrowa. Spółdzielnia prowadzi Dzienny Dom Senior+ w Żalinowie. Realizuje zadania w obszarze aktywizacji osób starszych oraz niepełnosprawnych. Od grudnia 2020 roku do listopada 2021 roku realizowała usługi pilotażowego wdrożenia usług społecznych w zakresie Opieka+. Pracownicy spółdzielni świadczą usługi opiekuńcze, transportowe, wspierają podopiecznych w codziennych czynnościach. Robią zakupy, załatwiają sprawy urzędowe, dostarczają posiłki i świadczą usługi teleopieki.