Spotkaj się z animatorem

31 sierpnia 2018

Kontynuujemy politykę działań animacyjnych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w sposób gwarantujący równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do proponowanego wsparcia. Najbliższe spotkanie animacyjne odbędzie się już 06.09.2018 roku w godz. 8:00-12:00 w siedzibie OWES. Szczegóły pod nr tel 52 357 62 15. Serdecznie zapraszamy!