Aktualności Spotkania sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej z naszego województwa

Spotkania sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej z naszego województwa

2 listopada 2018

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu sieciującym organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Spotkania sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego lub chcących uzyskać taki status. Spotkania odbędą się w dwóch terminach (do wyboru): 15 oraz 20 listopada br. w ROPS w Toruniu, przy ul. Bartkiewiczówny 93. 

Warto podkreślić, iż spotkania mają na celu nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, co w konsekwencji może dać asumpt do zawiązania regionalnej sieci PS. Podczas obu spotkań zostaną nakreślone kwestie związane z przyznawaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. podstawy formalne posiadania statusu PS oraz korzyści, jakie wiążą się w uzyskaniem powyższego statusu. Omówione zostaną również zmiany Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Społeczna i Solidarna oraz założenia do Ustawy o ekonomii Społecznej i Solidarnej. Uczestnicy spotkania uzyskają także informacje o możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych oferowanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. oraz Bank BGŻ BNP Paribas.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na nr 56 657 14 61 bądź skan na adres poczty elektronicznej: k.cichecka@rops.torun.pl do dnia 8 listopada 2018r.

Osobą do kontaktu w sprawie spotkań: Kamila Cichecka, tel. 571 293 185.