Spotkanie animacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogowie

16 listopada 2017

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie animacyjne w w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogowie. Spotkanie animacyjne z udziałem przedstawicieli sołectw, OSP, kgw i organizacji pozarządowych z terenu gminy oraz przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne, zapoznali się z informacjami nie tylko o samym projekcie, ale również o  ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, wykluczeniu społecznym i przepisach związanych z rejestracją w PUP i poszukiwaniu pracy. Animator dokonał analizy istniejącego potencjału lokalnego środowiska, rozpowszechnił szczegółowe informację m.in. dotyczące głównych celów i założeń projektu, możliwości dofinansowania, w tym źródłach pozyskiwania środków na rozwój PS, przepisach prawa. Ponadto omówiono m.in. zagadnienia związane z powoływaniem grup inicjatywnych osób oraz instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES, nawiązania współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami w celu rozwoju PS i PES.