Spotkanie animacyjne w Piechcinie

23 października 2017

Animator zakończył kolejne spotkania animacyjne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.  Spotkanie odbyło się z najstarszą klasą szkoły branżowej prowadzonej przez podmiot ekonomii społecznej w Piechcinie w powiecie żnińskim – gmina Barcin (stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, prowadzące placówkę oświatową, Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość”). Odbiorcami była dorosła młodzież, która w bieżącym roku szkolnym zakończy edukację i zdobędzie uprawnienia zawodowe oraz – wg wszelkiego prawdopodobieństwa – zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy, uzyskując uprawnienia do zakładania spółdzielni socjalnych i pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ponadto słuchacze zapoznali się z informacjami nie tylko o samym projekcie, ale również o  ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, wykluczeniu społecznym i przepisach związanych z rejestracją w PUP i poszukiwaniu pracy.