Spotkanie animacyjne w projekcie

18 października 2016

Właśnie dziś odbyło się spotkanie animacyjne z przedstawicielami lokalnej grupy społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Łojewie między innymi w celu zdiagnozowania potencjału lokalnego środowiska, wymiany informacji na temat angażowania się w różne formy działalności PES, inicjowania powstawania grup osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES oraz zawiązania współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS i PES. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe oraz catering, jak również broszurę na temat zakładania PS. Animator rozpoczął diagnozę potencjału lokalnego środowiska.