Spotkanie animacyjne za nami…

8 stycznia 2019

W dniu wczorajszym  w siedzibie naszego OWES odbyło się spotkanie animacyjne w w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne, zapoznali się z informacjami nie tylko o samym projekcie, ale również o  ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, wykluczeniu społecznym i przepisach związanych z rejestracją w PUP i poszukiwaniu pracy. Animator m.in. rozpowszechnił szczegółowe informację dotyczące głównych celów i założeń projektu, możliwości dofinansowania, w tym źródłach pozyskiwania środków na rozwój PS, przepisach prawa.

Zaplanowano już kolejne spotkanie animacyjne na dzień 25.01.2019 roku, serdecznie zapraszamy! Spotkanie odbędzie się także w siedzibie OWES, w godz. 11:00-12:00.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 52 357 62 15, e-mail: owes@ekspert-kujawy.pl lub owes@kpces.pl, tel. 52 357 62 15 lub bezpośrednio u realizatora w biurze projektu: ul. Dworcowa 65,Inowrocław.