Spotkanie informacyjne w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pt. „Inowrocław – miasto przyjazne przedsiębiorcom

8 listopada 2017

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców jak i tych, którzy dopiero chcą założyć własną działalność gospodarczą na spotkanie informacyjne w  ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pt. „Inowrocław – miasto przyjazne przedsiębiorcom”, które odbędzie się 15 listopada 2017 roku, godz. 1000 – 1400, w Saloniku Literacko – Artystyczny Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ul. Kilińskiego 16.

Tematy spotkania:

Oferta inwestycyjna Miasta Inowrocławia
Możliwości wsparcia przedsiębiorców ze środków unijnych
Dofinansowanie w ramach projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy”
Działalność oraz możliwości wsparcia przez Lokalne Grupy Działania (LGD)
Dofinansowanie podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działalność oraz aktualne formy wsparcia Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz Kujawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Wsparcie przedsiębiorczości z wykorzystaniem wybranych mechanizmów dostępnych w urzędach pracy

Plakat dotyczący w/w spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szczegóły www.inwestuj.inowroclaw.pl.