Spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej już w marcu!

9 marca 2020

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Spotkanie odbędzie się 24 marca 2020 r. w godz. 10.00-14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, sala konferencyjna 201 (II piętro). Podczas spotkania zostaną omówione przez przedstawicieli PFRON w Toruniu realizowane programy i zadania na rzecz otoczenia osób niepełnosprawnych, indywidualnych osób niepełnosprawnych, a także wsparcie finansowe pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Kolejny temat to zasady działania Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej jego aktualny skład Prezydium oraz kierunki działań na najbliższy czas.

Zaprezentowane zostanie także wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych TISE SA z aktualną ofertę pożyczkową oraz ofertę Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim przez przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Na zakończenie wydarzenia w związku z naborem członków do II kadencji Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES) podczas spotkania planujemy wybór do składu RKES spośród przedstawicieli Państwa Sieci.

Tutaj znajdą Państwo program spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie do dnia 20 marca br. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/1UEh2IdmtfIq4i0LAe9cfF2UlBNhZY1PyjJb2L18cOzU/edit

Osoba do kontaktu w sprawie spotkań: Anna Nowicka – a.nowicka@rops.torun.pl, tel. 571 293 185. W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele WTZ spoza Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej.