Spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Zakładów Aktywności Zawodowej i Kujawsko – Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej

15 lutego 2022

Zapraszamy na spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Zakładów Aktywności Zawodowej i Kujawsko – Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkanie odbędzie się 02 marca 2022 r. w godz. 10.00-12.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (aplikacja Zoom).
Tematem spotkania będą aktualne programy wspierające i inne aktualności dla Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkanie poprowadzi dla Państwa Pani Dyrektor Aleksandra Gierej wraz z współpracownikami z PFRON oddział Kujawsko – Pomorski.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie do dnia 01 marca br. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
https://forms.gle/mzM1ZF8JN3P4iQB19
Na podane adresy e-mail w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłany link do spotkania.
W załączeniu program szczegółowy spotkania.
Osoba do kontaktu w sprawie spotkań: Anna Nowicka a.nowicka@rops.torun.pl, Tel. 571 293 185
Do udziału zapraszamy również Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej z województwa kujawsko-pomorskiego spoza Sieci.
Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest bezpłatny.

PROGRAM SPOTKANIA