Spotkanie Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

24 maja 2021

W imieniu ROPS w Toruniu zapraszamy na spotkanie Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie odbędzie się
08 czerwca 2021 r. w godz. 10.00-11.30 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (aplikacja Zoom).
Tematem spotkania będzie ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkurs grantowy nr 1/2021 w ramach modułu I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”.
Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, a także dostępności produktów
i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy
i oferty turystyczno – rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych
z niepełnosprawnościami.
Spotkanie poprowadzi dla Państwa Pani Barbara Czyżak Samodzielny Specjalista
ds. projektów, z Wydziału ds. Projektów, Departamentu ds. Polityki Regionalnej z Warszawy.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zarejestrowanie się do dnia 7 czerwca za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoHJxkfK0JUF2NaodKuIuHzyurlz2kWNDxk-6jTDTdXf3R7g/viewform

Na podane adresy e-mail w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłany link do spotkania.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele PES spoza Sieci Turystycznej Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest bezpłatny.
Osoba do kontaktu w sprawie spotkań: Anna Nowicka a.nowicka@rops.torun.pl,
Tel. 571 293 185.