Aktualności Spotkanie sieciujące dotyczące dla podmiotów ekonomii społecznej

Spotkanie sieciujące dotyczące dla podmiotów ekonomii społecznej

12 grudnia 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego lub chcących uzyskać taki status.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, ul. Świerkowa 13/1. Spotkanie mają na celu nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, co w konsekwencji może dać asumpt do zawiązania regionalnej sieci PS. Podczas spotkania zostaną nakreślone kwestie związane z przyznawaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. podstawy formalne posiadania statusu PS oraz korzyści, jakie wiążą się w uzyskaniem powyższego statusu. Uczestnicy spotkania uzyskają także informacje o możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych oferowanych przez
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z panią Kamilą Cichecką (email: k.cichecka@rops.torun.pl lub tel. 571 293 185).