Sprostowanie nr 1/OWES/2016

27 września 2016

Informujemy, iż w przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w zamieszczonych ogłoszeniach, dotyczących poszukiwania wykonawców/realizatorów usług w zakresie:

  • mentoringu/coachingu;
  • doradztwa biznesowego;
  • doradztwa specjalistycznego;
  • szkoleń specjalistycznych;
  • wsparcia doradczego w zakresie doradztwa zawodowego i psychologii;
  • materiałów szkoleniowych;
  • cateringu,

na terenie powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego, zostały zastosowane nieprawidłowe logotypy.

W związku z zauważeniem w/w błędu w dokumentacji projektowej, naniesiono poprawne logotypy oraz  uzupełnione je w miejscach, gdzie nie występowały.