Sprostowanie nr 2/OWES/2016

27 września 2016

Informujemy, iż w protokole do zapytania ofertowego nr 6/2016/OWES dotyczącego świadczenia usług cateringowych dla uczestników spotkań animacyjnych oraz szkoleń dla uczestników projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w informacji o ocenie Oferenta pojawił się błąd pisarski, dotyczący weryfikacji ilości świadczonych usług cateringowych, tj.:

– zapis z błędem: 27 usług

– powinno być: 72 usługi.