Sprostowanie nr 3/OWES/2016

27 września 2016

Informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 7/2016/OWES dotyczącym zapewnienia materiałów szkoleniowych dla uczestników spotkań animacyjnych oraz szkoleń dla uczestników projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wpisano w punkcie  2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. I i II, błędnie:

– zapis z błędem: 660 szt. materiałów dotyczących ekonomii społecznej, dystrybuowanych podczas spotkań animacyjnych, a tym samym wskazano błędnie łączną liczbę kompletów 3252 kompletów,

– powinno być:  990 szt. materiałów dotyczących ekonomii społecznej, dystrybuowanych podczas spotkań animacyjnych, a także łącznie 3582 kompletów.

 

W/w zapis nie wpłynął niekorzystnie na realizację i przeprowadzenie całego postępowania ofertowego.