Sprostowanie nr 5/OWES/2016

27 września 2016

Informujemy, iż w opublikowanej informacji dotyczącej rozstrzygnięcia zapytań ofertowych w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,  zostały zastosowane nieprawidłowe logotypy.

W informacji o nr: 1/OWES/2016, 2/OWES/2016, 3/OWES/2016,  4/OWES/2016, 5/OWES/2016, 6/OWES/2016 nie zastosowano logotypów.

W związku z zauważeniem w/w błędu w dokumentacji projektowej, naniesiono poprawne logotypy oraz  uzupełnione je w miejscach, gdzie nie występowały. W/w zapis nie wpłynął niekorzystnie na realizację i przeprowadzenie całego postępowania ofertowego.

Ponadto w zapytaniu 7/OWES/2016 zastosowano nieprawidłowy KOD CPV. Winien być: Kod CPV: 39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe

W/w zapis nie wpłynął niekorzystnie na realizację i przeprowadzenie całego postępowania ofertowego.