Szerokie działania Animatora

17 stycznia 2018

Kontynuujemy politykę działań animacyjnych, zadanie 1 Wsparcie służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w sposób gwarantujący równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do proponowanego wsparcia. Spotkania animacyjne odbywają się na terenie gmin subregionu 4 województwa kujawsko-pomorskiego.