Szkolenie dla rolników – „Dobre praktyki wodne”

1 września 2023

Uprzejmie informujemy o BEZPŁATNYM, jednodniowym szkoleniu pt. „Dobre praktyki wodne”!

Szkolenie skierowane jest do rolników posiadających co najmniej 1 hektar przeliczeniowy ziemi oraz:
* domowników rolników
* małżonków rolników
* dzieci rolników (16+)
* właścicieli lasów

Po ukończonym szkoleniu, każdy z Uczestników otrzyma zaświadczenie !

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA TO: 20.09.2023r.!

WIĘCEJ INFORMACJI: ul. Dubienka 2, pokój nr 18, osoba do kontaktu: Agnieszka Kardasz, a.kardasz@ekspert-kujawy.pl

TELEFONICZNIE: 52 357 62 15 lub 694 980 368
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE!