Szkolenie „Pedagogika fascynacji jako metoda pracy wykorzystywana podczas zajęć z osobami niepełnosprawnymi w WTZ” 

23 sierpnia 2023

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej do wzięciu udziału w spotkaniu sieciującym, w ramach którego odbędzie się szkolenie „Pedagogika fascynacji jako metoda pracy wykorzystywana podczas zajęć z osobami niepełnosprawnymi w WTZ”

Pedagogika fascynacji, zwana również pedagogiką cyrku, to forma twórczej aktywności, nauka podstaw żonglerki, akrobatyki, gimnastyki, pantomimy i klaunady. Wykorzystywana jest w wielu dziedzinach życia. Stosuje się ją w edukacji, życiu społecznym, naukowym, czy też terapeutycznym. W pracy z osobami niepełnosprawnymi przynosi wiele korzyści. Uczestnicy zajęć mają możliwość do odczuwania satysfakcji, zadowolenia oraz spontanicznego uśmiechu. Ponadto sprzyjają rozwojowi ekspresji własnego ciała, stwarzają okazję do poznania własnych mocnych stron i umożliwiają doświadczenie sukcesu jak też pomagają w nauczeniu się radzenia sobie z trudnościami i niepowodzeniami. Bardzo często zajęcia te przyjmują charakter terapeutyczny, edukacyjny czy rozwojowy. Szkolenie poprowadzą trenerki z Centrum Socjo-Pedagogiczne TEAM.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 5 września 2023 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, w godz. 9.00 – 14.00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie do dnia 29 sierpnia 2023 roku, do godz. 12.00, elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego – link do formularza: https://forms.gle/BrD8SvsKiasUoAbL9

Osoba do kontaktu w sprawie spotkań: Radosław Kowalski (email: r.kowalski@rops.torun.pl, tel. 501 604 113). Do udziału zapraszamy również Warsztaty Terapii Zajęciowej z województwa kujawsko-pomorskiego spoza Sieci. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.