Aktualności Szkolenie pt. Tworzenie biznesplanów oraz marketing

Szkolenie pt. Tworzenie biznesplanów oraz marketing

10 lipca 2017

W dniu dzisiejszym prowadzimy szkolenie pt. Tworzenie biznesplanów oraz marketing ( w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów etc.). Grupa szkoleniowa zaznajamia się, m.in. z procesem tworzenia biznesplanów, budowy modelu finansowego projektu przedsięwzięcia. Szkolenie pozwoli Uczestnikom podnieść wiedzę oraz zapoznać się z licznymi praktycznymi przykładami z zakresu przygotowywania planów marketingowych dla przedsiębiorstw społecznych jak również narzędzi pozwalających zwiększyć efektywność działań przyszłych i już funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych.

Każdy Uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe, a także catering. Mamy nadzieję, że grupa szkoleniowa zdobędzie obszerną wiedzę w zakresie przedmiotowym szkolenia i przygotuje uczestników do samodzielnego tworzenia biznes planów. Ponadto zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym.