Targi Dobrych Praktyk Podmiotów Ekonomii Społecznej

30 sierpnia 2018

13 września 2018 w Toruniu, w CKK Jordanki odbędzie się Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej pod patronatem marszałka województwa. Podczas trwania forum odbędą się Targi Dobrych Praktyk podmiotów Ekonomii Społecznej, na które serdecznie zapraszamy w imieniu ROPS w Toruniu wszystkie podmioty ekonomii społecznej. Targi będą świetną okazją do zaprezentowania siebie i swojej oferty.  W ramach organizowanego Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej mają możliwość zaprezentować swoje produkty i usługi. Zapraszamy do prezentacji wszystkie podmioty działające w sferze ekonomii społecznej, organizacje oferujące innym jakieś dobro w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej, a szczególnie: stowarzyszenia, fundacje, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwa społeczne. Możliwość uczestniczenia w Forum Ekonomii Społecznej daje szansę na zaprezentowanie Państwa działalności, zdobycie nowych kontaktów i pozyskanie partnerów biznesowych do współpracy. To również szansa  na zapoznanie przedstawicieli samorządu terytorialnego z podmiotami działającymi w sferze ekonomii społecznej oraz oferowanymi przez nich  usługami i produktami.

Kontakt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, tel. (56) 652-22-40, emial: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl lub k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl.