Targi dobrych praktyk w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”

9 października 2017

Już za nami targi dobrych praktyk w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem dzisiejszego spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy i Wyższą Szkołą Gospodarki z Bydgoszczy oraz Spółdzielnią socjalną „Twoje smaki”. W dzisiejszym seminarium wzięli udział przedstawiciele lokalnych podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem Targów dobrych Praktyk „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” jest promowanie dobrych praktyk w obszarze realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej,
upowszechnianie idei ekonomii społecznej w regionie, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy, prezentacja produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej z naszego regionu.

 

Jutro ciąg dalszy niniejszego przedsięwzięcia w formie FESTYNU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, które prezentować będą swoje usługi i wyroby. Festyn rozpoczynamy już o godz. 12:00. Serdecznie zapraszamy już dziś. Każdy odwiedzający stoiska będzie mógł zakupić m.in. wyroby rzemiosła artystycznego, potrawy regionalne. Przedsmak przepięknego rękodzieła zaprezentowały dziś: inowrocławskie Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. Swojskie smakołyki zaoferowała restauracja „Twoje smaki”.