Aktualności Topólka uczestniczy w spotkaniach z Animatorem

Topólka uczestniczy w spotkaniach z Animatorem

25 kwietnia 2017

W dniu 25.04.2017 roku, odbyło się kolejne spotkanie animacyjne. Tym razem Animator zagościł w  Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce, powiat radziejowski. Zatem kontynuujemy politykę działań animacyjnych w oparciu o zasadę równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do proponowanego wsparcia. Podczas spotkania dokonano analizy istniejącego potencjału lokalnego środowiska, nawiązano współpracę pomiędzy lokalnymi podmiotami w celu rozwoju PS i PES. Uczestnikom spotkania przekazano informację o możliwościach zaangażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej, uzyskania środków finansowych w ramach niniejszego projektu, a poza tym m.in. podejmowania grup inicjatywnych osób oraz instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES.