Aktualności Trwa kolejne szkolenie

Trwa kolejne szkolenie

16 sierpnia 2018

Trwa szkolenie pt. Tworzenie biznesplanów oraz marketing, w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów. Szkolenie pozwoli Uczestnikom podnieść wiedzę oraz zapoznać się z licznymi praktycznymi przykładami z zakresu przygotowywania planów marketingowych dla przedsiębiorstw społecznych jak również narzędzi pozwalających zwiększyć efektywność działań przyszłych i już funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych. Każdy Uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe, a także catering. Grupa szkoleniowa zdobędzie obszerną wiedzę w zakresie przedmiotowym szkolenia i przygotuje uczestników do samodzielnego tworzenia biznes planów. Ponadto zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym.