Udział w Forum Gospodarczym w Toruniu

17 marca 2017

Przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wzięli udział w XXIV edycji Forum Gospodarczego „Welconomy Forum in Torun”. Wydarzenie miało miejsce 14 marca br. w toruńskim Hotelu Copernicus. Impreza ma rangę jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-ekonomicznych w Polsce i gości zarówno przedstawicieli samorządu, polityki i biznesu, jak też ekonomii społecznej oraz sektora pozarządowego.
Nasz OWES uczestniczył w panelu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Jak przyciągnąć dwa światy? Korzyści z partnerstwa w obszarze biznesu i ekonomii społecznej”. Jednym z wiodących tematów w dyskusji było zagadnienie podmiotu ekonomii społecznej jako równorzędnego partnera dla bizensu i samorządu. Każdy z tych sektorów ma swój potencjał, doświadczenia i możliwości, i mogą osiągnąć porozumienie w oparciu o wspólną wrażliwość i wartości.
Dyskusja panelowa i towarzyszące warsztaty służyły wymianie doświadczeń i pozyskaniu wiedzy pożytecznej do realizacji zadań na rzecz ekonomii społecznej.