Usługi opiekuńcze – cykl spotkań online

15 maja 2023

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań pt. „Pomagać nie wyręczać”, dedykowanych
podmiotom ekonomii społecznej województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi opiekuńcze.

Spotkania odbędą się w formule online w dniach 23, 30 maja oraz 6 czerwca 2023 r. w godz. 10.00 – 13.00 na platformie ZOOM.

Do udziału zapraszamy Członków Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świadczących Usługi Opiekuńcze
oraz pozostałe podmioty ekonomii społecznej zainteresowane powyższą tematyką.

Tematyka spotkań:
23 maja 2023 r. (wtorek) – „Zrozumieć istotę pomocy”
30 maja 2023 r. (wtorek) – „Skuteczna komunikacja”
6 czerwca 2023 r. (wtorek) – „Nowe formy opieki i pomocy”

Ekspertem oraz prowadzącym spotkanie będzie Dariusz Szczotkowski  socjolog, specjalista w zakresie polityk społecznych,
profilaktyk uzależnień specjalizujący się w uzależnieniach behawioralnych oraz powodowanych przez nie skutków społecznych.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie www.es.rops.torun.pl

Proponujemy Państwu wspólną przestrzeń sprzyjającą wzajemnej wymianie doświadczeń oraz merytoryczne wsparcie umożliwiające
osiąganie wymaganych standardów związanych z rozwojem usług społecznych w procesie deinstytucjonalizacji.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie do dnia 19 maja br. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj
Na podany w formularzu adres e-mail zostaną Państwu wysłane linki umożliwiające udział w spotkaniach.

Osobą do kontaktu w sprawie spotkań jest Aleksander Jarzemski: a.jarzemski@rops.torun.pl, tel. 571 293 182.

Spotkania odbywać się będą w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.