Uwaga organizacje pozarządowe! Centrum Wsparcia Biznesu dofinansuje działania służące promocji gospodarki, przedsiębiorczości i zatrudnienia w Toruniu.

10 czerwca 2024

Uwaga organizacje pozarządowe! Centrum Wsparcia Biznesu dofinansuje działania służące promocji gospodarki, przedsiębiorczości i zatrudnienia w Toruniu.

Na ten cel można otrzymać tzw. małą dotację (maksymalnie 10 000 zł) w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Wsparcia Biznesu pn. „Promocja zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości”. Zadania muszą być zrealizowane do 31 grudnia 2024 r. 

Wnioski w wersji papierowej można składać do 30 listopada 2024 r. w siedzibie CWB:  

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Marii Konopnickiej 13

Kontakt:

e-mail – kontakt@torun.direct
tel. + 48 56 611 89 30

lub poprzez generator WITKAC.PL- https://www.witkac.pl/#/Contest/View/30697

Łączna pula środków do rozdysponowania w tym projekcie wynosi 20 tys. zł.

Więcej informacji na stronie: https://www.torun.pl/pl/konkurs-ofert-dla-ngo-0