UWAGA! Zmiany w dokumentach na etapie przyznawania środków finansowych!

15 stycznia 2021

Informujemy, że w związku z nowym obowiązującym KPRES dokonano aktualizacji następujących dokumentów wymaganych na etapie przyznawania środków finansowych:

REGULAMIN DOTACJI OWES_KUJAWSKO-POMORSKIE z dnia 15.01.21

Z 9 Karta-oceny-formalnej z dnia 15.01.21

Z 10 Karta-oceny-merytorycznej z dnia 15.01.21

Dokumenty zostały zatwierdzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Komplet aktualnych dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce Pliki obowiązujące od 15.01.2021 – Dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych