Voucher rozwojowy – lista rankingowa dla podmiotów z terenu powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego

20 listopada 2023

Uprzejmie informujemy, iż znane są wyniki oceny KOW Wniosku Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES) prowadzącego działalność gospodarczą, w tym Przedsiębiorstwa Społecznego wpisanego w bazie PS do naboru na voucher rozwojowy – Nabór 9/2023, dla podmiotów z terenu powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego.

LISTA-RANKINGOWA