Aktualności Warsztaty „Promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i i podmiotami ekonomii społecznej”

Warsztaty „Promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i i podmiotami ekonomii społecznej”

30 marca 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na warsztaty „Promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i i podmiotami ekonomii społecznej”.

Szczegóły poniżej.

Program

Zaproszenie na warsztaty

Formularz zgłoszeniowy