Warsztaty ze społecznych zamówień publicznych

21 maja 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach ze społecznych zamówień publicznych. Warsztaty zostaną zorganizowane dla trzech grup w terminach: 9, 15 i 16 czerwca 2021 roku. Odbędą się w formie on-line, za pośrednictwem platformy ZOOM.

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z ideą społecznych zamówień publicznych oraz z rozwiązaniami, które pozwalają uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych, poznają także praktyczne możliwości stosowania społecznych zamówień publicznych do wspierania rozwoju ekonomii społecznej. Będzie też mowa o zmianach w Prawie zamówień publicznych, które obowiązują od początku tego roku, w kontekście stosowania aspektów społecznych. Warsztaty poprowadzi pan Tomasz Schimanek, ekspert ds. ekonomii społecznej i społecznych zamówień publicznych. Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy przede wszystkim te osoby, które w swojej pracy zajmują się zamówieniami publicznymi.

Link do formularza rekrutacyjnego (zapisy na warsztaty trwają do 4 czerwca): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezgkJemBc-_HPDTV_9kWh2XylSKV2MaK-qKyHL-2w2AGW03w/viewform

Warsztaty rozpoczną się o godz. 9, a zakończą o godz. 14.10. W załączeniu przesyłam też program warszstatów.

Więcej o warsztatach – http://es.rops.torun.pl/aktualnosc-364-zapraszamy_na_warsztaty_ze_spolecznych.html