WAŻNE dla Przedsiębiorstw Społecznych !

9 września 2022

Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej informuje, że na internetowej bazie przedsiębiorstw społecznych pojawił się taki komunikat:

„Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wszystkie statusy przedsiębiorstwa społecznego, którym upłynął okres obowiązywania nie są automatycznie odnawiane z nową datą obowiązywania. Podmiot utrzymuje status, znajduje się w bazie PS, jednak jeśli chce ubiegać się o przedłużenie statusu np. na okoliczność ubiegania się o zaświadczenie, dostęp do środków publicznych itp., musi poddać się ponownej weryfikacji.”

W związku z zaistniałą sytuacją, proszę Państwa o uaktualnienie statusów przedsiębiorstw społecznych, dotyczy to głównie tych podmiotów, których status w czasie pandemii był przedłużany automatycznie, bez weryfikacji.

Ponadto informuję, ze po wejściu w życie ustawy o ekonomii społecznej, uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje na wniosek podmiotu ekonomii społecznej albo jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej, w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu albo tej jednostki. Jak dotychczas nie ma żadnych wytycznych dotyczących zmiany formuły uzyskiwania statusu po wejściu w życie ustawy.