Webinarium „Jak zyskać wsparcie dla fundacji i stowarzyszeń?”

9 czerwca 2023

Uprzejmie informujemy, że odbędzie się webinarium „Jak zyskać wsparcie dla fundacji i stowarzyszeń?”.

Spotkanie odbędzie się w formie on-line w czwartek 15 czerwca o godzinie 11.00.

W celu zgłoszenia na webinarium należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://bit.ly/formularz_zapisu_webinarium_pozyczki

W trakcie spotkania przedstawione zostaną warunki ubiegania się o pożyczkę płynnościową oraz pożyczkę misyjną dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z całej Polski.
Pożyczki udzielane są przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie w ramach środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Na spotkaniu przedstawione zostaną warunki ubiegania się o środki z pożyczki płynnościowej oraz misyjnej, a także dobre praktyki dotyczące przygotowania wniosku. W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Podmioty, którym zostanie udzielona pożyczka mogą ubiegać się nawet do 25% umorzenia kapitału.

Pożyczka płynnościowa
– wartość pożyczki do 50 000 zł 
– okres spłaty do 48 miesięcy 
– karencja w spłacie do 12 miesięcy 
– preferencyjne oprocentowanie od 3,4% w skali roku 
– brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

Środki z pożyczki płynnościowej mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:
– wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) 
– zobowiązania publiczno-prawne 
– zobowiązania handlowe 
– koszty użytkowania infrastruktury 
– zatowarowanie,
– półprodukty 
– koszty administracyjne 
– zakup drobnego wyposażenia

Pożyczka misyjna 

– wartość pożyczki do 100 000 zł 
– okres spłaty do 60 miesięcy 
– karencja w spłacie do 12 miesięcy 
– oprocentowanie 0% 
– brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki 
– możliwe umorzenie do 25% wartości kapitału

Zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium! W  przypadku pytań dotyczących pożyczek prosimy o kontakt:

Fundacja „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel. 81 710 46 41; 81 710 46 44
e-mail: pozyczka@oic.lublin.pl
www.oic.lublin.pl