Weź udział w testowaniu modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących usługi społeczne dla osób niesamodzielnych!

24 lutego 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na spotkanie dla przedsiębiorstw społecznych, które realizują bądź planują realizację usług społecznych dla osób niesamodzielnych i ich rodzin. Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2020 r., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, które poprowadzi ekspert  Jarosław Wypyszyński. Spotkanie odbędzie się o godz. 9.00 i potrwa ok. 1-1,5 godziny.

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych przetestowane zostaną cztery modele przedsiębiorstw społecznych realizujących usługi społeczne dla osób niesamodzielnych (osób z niepełnosprawnościami, osób starszych) i ich rodzin:
– model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze opieki,
– model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze opieki wytchnieniowej,
– model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze rehabilitacji,
– model przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze opieki przedszkolnej.

W ramach przedsięwzięcia przedsiębiorstwa społeczne, współpracujące z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie merytoryczne i środki finansowe na uruchomienie nowych usług użyteczności publicznej. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych pokrywa koszty rocznego testowania danego modelu w społeczności lokalnej w wysokości do 120 tys. zł.

Zainteresowane podmioty udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie do dnia 26.02.2020 r. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9-VckAu-Sowlvdjw398vBgWKaCoKdUzmG99ZjOG9lzysD2g/viewform

Osoba do kontaktu w sprawie spotkania: Anna Nowicka a.nowicka@rops.torun.pl, tel. 571 293 185.  

W załączeniu wypracowane modele przedsiębiorstw społecznych.