Aktualności Wizyta studyjna za nami…

Wizyta studyjna za nami…

19 maja 2019

W dniu 9 maja Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zrealizował wizytę studyjną dla osób związanych z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu. W wyjeździe do Ośrodka Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łasinie wzięli udział rodzice i prawni opiekunowie podopiecznych warsztatów oraz pracownicy WTZ. Celem wizyty było pokazanie możliwości zatrudnieniowych osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością umysłową, w ramach szeroko rozumianej przedsiębiorczości społecznej. Podczas spotkania przybliżona została działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie, Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” oraz VICTUS Sp. z o.o. Ponadto, uczestnicy zostali zapoznani z polityką samorządową gminy w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ułatwiania im wejścia lub powrotu na rynek pracy.