Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej – pożyczki

30 marca 2023

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udziela wsparcia finansowego w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach. Oferta skierowana jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej z całej Polski. Obecnie Fundacja OIC Poland prowadzi nabór wniosków pożyczkowych od zainteresowanych podmiotów.

W projekcie można ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek: płynnościową oraz misyjną. Jeden podmiot może ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek jednocześnie.

Pożyczka płynnościowa
• wartość pożyczki do 50 000 zł
• okres spłaty do 48 miesięcy
• karencja w spłacie do 12 miesięcy
• preferencyjne oprocentowanie od 3,4% w skali roku
• brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

Środki z pożyczki płynnościowej mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
• zobowiązania publiczno-prawne
• zobowiązania handlowe
• koszty użytkowania infrastruktury
• zatowarowanie, półprodukty
• koszty administracyjne
• zakup drobnego wyposażenia

Pożyczka płynnościowa misyjna
• wartość pożyczki do 100 000 zł
• okres spłaty do 60 miesięcy
• karencja w spłacie do 12 miesięcy
• oprocentowanie 0%
• brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki
• możliwe umorzenie do 25% wartości kapitału

Pożyczka misyjna udzielana jest z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla podmiotów, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką). Pożyczka może zostać wykorzystana także na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-misyjna-w-ramach-pozyczki-plynnosciowej-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/