Współpraca na rzecz wspierania realizacji projektu

20 października 2017

W celu współpracy na rzecz wspierania realizacji projektu nasi Doradcy kluczowi,  odbywają  spotkania z właściwymi terytorialnie instytucjami regionalnymi i lokalnymi, w tym  służącymi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej. Spotkania odbywają się na terenie powiatu inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego i żnińskiego.  Dziękujemy!