Wydłużamy termin naboru wniosków o dofinansowanie.

12 marca 2020

W związku ze zgłaszanymi problemami technicznymi, związanymi z prawidłowym działaniem arkusza kalkulacyjnego zawierającego biznesplan, OWES postanowił dla podmiotów i osób fizycznych z terenu powiatów włocławskiego i żnińskiego, przedłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie do dnia 20 marca 2020r do godz. 15:00. Forma składania wniosków (zgodnie z regulaminem – papierowa i elektroniczna) oraz miejsce ich przyjmowania pozostają bez zmian.