Wydłużony XI nabór wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy tworzone w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych

13 stycznia 2022

Informujemy o wydłużeniu XI naboru wniosków o przyznanie dotacji na miejsca pracy tworzone w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych do dnia 11.02.2022 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście, poprzez umieszczenie ich w skrzyni korespondencyjnej, znajdującej się przy wejściu do Punktu Konsultacyjnego lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław. Na kopercie widnieć powinien dopisek: OWES – Nabór XI/2021″. W przypadku korespondencji przesyłanej listownie decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11.02.2022 r.

Dokumenty dostępne są poniżej:

Dokumenty na etapie przyznawania środków finansowych