Wyjazd do Lanckorony

8 listopada 2016

W dniach 8-9.11.2016 roku, zorganizowano wyjazd studyjny do Lanckorony dla 10 osób zamierzających założyć działalność gospodarczą. Wizytę studyjną przeprowadzono  w aktywnie funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych na terenie kraju, tj.:

•             Spółdzielni Socjalnej „Smaki Gościńca”,

•             Spółdzielni Socjalnej „Przystań w Raciechowicach,

•             Spółdzielni Socjalnej „Kuźnia Smaku” w Raciechowicach.

Spółdzielnia Socjalna „Smaki Gościńca” prowadzi Inkubator Kuchenny w Stryszowie.  Głównym, profilem działań jest promocja i sprzedaż produktów lokalnych. Inkubator powstał w ramach funduszy szwajcarskich. Jego celem jest ułatwianie rolnikom indywidualnym przetwarzanie swoich płodów rolnych w pomieszczeniach zgodnych z zaleceniami Sanepidu oraz zgodnie  z wszelkimi procedurami. Nad produkcją żywności w inkubatorze czuwa technolog żywienia. Spółdzielnia Socjalna „Przystań w Raciechowicach, utworzona przez Ochotniczą Straż Pożarną  w Kwapince, Gminę Raciechowice oraz czternaście osób fizycznych. Zakres zadań niniejszej spółdzielni to dożywianie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie porządku w obiektach szkolnych w gminie. Ponadto prowadzony jest przez ten podmiot ośrodek wypoczynkowy  z miejscami noclegowymi. Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Smaku” w Raciechowicach wytwarza wyroby regionalne, potrawy tradycyjne. Zajmuje się prowadzeniem sklepiku z potrawami lokalnymi. Dzięki uczestnictwu w w/w wizytach osoby zamierzające założyć PS miały szansę zgłębić swoją praktyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania PS, nabyły kontakty biznesowe przydatne do funkcjonowania PS. Ponadto wizyta miała na celu zmotywowania uczestników do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do założeni i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, co przełoży się na lepsze efekty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych założonych w ramach projektu.