Wynik naboru wniosków o dofinansowanie

14 grudnia 2017

W związku z naborem i oceną wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy, oraz udzielenie wsparcia pomostowego, do biura OWES wpłynęły dwa wnioski:
1. Smart Eko Sp. z o.o.
2. Grupa HS sp. z o.o.

Wyniki postępowania Komisji Oceny Wniosków wraz z listą rankingową publikujemy TUTAJ.

info o finansowaniu