Wynik oceny biznesplanu

20 lutego 2018

W związku z naborem i oceną wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy, oraz udzielenie wsparcia pomostowego, do biura OWES wpłynęły dwa wnioski:
1. M Consulting Sp. z o.o.
2. Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana.

Wyniki postępowania Komisji Oceny Wniosków wraz z listą rankingową publikujemy w linku