Wyniki naboru wniosków w pow. włocławskim i żnińskim

24 marca 2020

W wyniku ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie nowych miejsc pracy, do biura projektu OWES we Włocławku wpłynęły wnioski podmiotów i grup inicjatywnych:
1. Spółdzielnia Socjalna Westa
2. Spółdzielnia Socjalna Recykling
3. Fundacja Dobry Pomysł
4. Fundacja Godne Życie na Kujawach
5. Choceńska Budowlana Spółdzielnia Socjalna
6. Novum sp. z o.o. non-profit
7.Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka

Z uwagi na zagrożenie związane z epidemią wirusa COVID19, OWES uwzględnił wszystkie wnioski złożone osobiście, pocztą elektroniczną i tradycyjną.