Wyniki naboru wniosków

7 grudnia 2017

Publikujemy listę rankingową nr 3/OWES/2017/WF  oraz 3/OWES/2017/WP

Wyniki postępowania Komisji Oceny Wniosków wraz z listą rankingową:

Lista rankingowa 3/OWES/2017/WF
Lista rankingowa 3/OWES/2017/WP

info o finansowaniu