Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie – lista rankingowa

9 kwietnia 2020

Poniżej publikujemy protokół Komisji Oceny Wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach naboru skierowanego do grup inicjatywnych i podmiotów z terenu powiatu włocławskiego i żnińskiego. W załączniku znajdą Państwo listę rankingową wraz z rekomendacją oceniających.
Mając na uwadze szczególnie trudne warunki wywołane przez stan epidemiczny, zgodnie z zarządzeniem koordynatora merytorycznego po stronie Partnera projektu, KOW dokonała oceny wniosków w trybie obiegowym, wykorzystując elektroniczne narzędzia komunikacji i obiegu dokumentów. Wszystkim aplikującym dziękujemy za przygotowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji.
Protokół i lista rankingowa KOW:
http://kpces.pl/wp-content/uploads/2020/04/protokol_KOW.pdf