Z ekonomią społeczną za pan brat :)

12 kwietnia 2017

W ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przedstawiciele OWES są stałym kontakcie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w powiecie inowrocławskim, radziejowskim, mogileńskim, oraz radziejowskim w celu rozpowszechnienia informacji promocyjno – rekrutacyjnej o w/w projekcie. Wszelkie działania, które podejmujemy są wykonywane w sposób gwarantujący równość szans wszystkich zainteresowanych osób w dostępie do proponowanego wsparcia.  Za wszystkie spotkania, nawiązaną współpracę wszystkim dziękujemy!