Zaadoptuj drzewo z Fundacją Vita et natura

22 lutego 2019

Drzewa mają magiczną moc… Już dawne wierzenia ludowe o tym mówią. Dziś też zaznacza się ich lecznicze właściwości, zatem ich moc jest nadal silna. Jednak drzewa przede wszystkim jako największe rośliny potrzebne są nam do życia. Najskuteczniej produkują bowiem tlen oraz odgrywają znaczącą rolę w eliminacji dwutlenku węgla, co wpływa na łagodzenie efektu cieplarnianego i stabilizację klimatu. Dodatkowo drzewa produkują największą spośród roślin lądowych ilość substancji organicznych, które są pokarmem dla ludzi i zwierząt. Regulacja klimatu, łagodzenie nagłych zmian temperatury, naturalna zapora rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, zmniejszenie zanieczyszczeń wód – to tylko część korzyści, jakie mamy dzięki drzewom.

Szczegóły o akcji – Zaadoptuj drzewo!

Więcej informacji w Fundacji vita Et Natura, tel. 733 33 06 86, www.vitaetnatura.pl, marketing@vitaetnatura.pl